vitaminjuulalt-н танилцуулга

[ холбогдоогүй ]
Нэр: vitamin vitamin
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 40
Мессенжерийн нэр: vitaminjuulalt (Yahoo!)
Байрлал: Улаанбаатар, Монгол

Бичсэн нийтлэлүүд: 17 Нийтлэл
Бичсэн сэтгэгдлүүд: 9 сэтгэгдэл
Бүртгүүлсэн: 2007-10-04

vitaminjuulalt-н блогууд:

Бүх нийтийг ВИТАМИНЖУУЛАХ хөтөлбөр
Засгийн газраас хамааралгүй болно.